Psy / Koty:

Jak przywieźć psa/kota z Polski?

Zasady przywozu zwierząt towarzyszących (pies, kot) do Szwecji

  • musi być możliwe dokonanie identyfikacji zwierzęcia

  • zwierze musi posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie

  • zwierze musi posiadać paszport unijny dla zwierząt towarzyszących

  • zwierze musi być zgłoszone na cle

IDENTYFIKACJA

Aby dokonać przywozu zwierzęcia z kraju unii Europejskiej, trzeba zacząć od dokonania w gabinecie lekarsko weterynaryjnym identyfikacji zwierzęcia mikro czipem w systemie ISO. Jeśli zwierze podczas kontroli granicznej nie będzie mogło być poddane identyfikacji ryzykuje odesłanie do kraju pochodzenia. Wyjątek stanowią zwierzęta z czytelnym tatuażem wykonanym przed 03 czerwca 2011.

SZCZEPIENIE

Zwierze musi posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie podstawowe

Zwierze musi być zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Pierwsze szczepienie nazywa się szczepieniem podstawowym i składa się z jednej lub dwóch dawek szczepionki. Aby zwierze mogło być poddane szczepieniu przeciwko wściekliźnie musi mieć ukończony co najmniej12 tydzień życia i być zaczipowane. Podana szczepionka musi być uznana (np Rabisin lub Nobivac Rabies.) Po podaniu szczepionki podstawowej trzeba odczekać 21 dni zanim można wjechać do Szwecji, Przykład : Jednorazowe szczepienie podstawowe wykonane 1 stycznia- przyjazd najwcześniej 22 stycznia

Przykład 2: Szczepienie podstawowe wykonane dwoma dawkami 1 stycznia i 1 lutego- przyjazd najwcześniej 22 lutego.

Szczepienie uzupełniające

W poszczególnych krajach przepisy dotyczące szczepień uzupełniających mogą różnic się miedzy sobą. Przy podaniu szczepionki lekarz weterynarii wpisuje w paszport zwierzęcia okres ważności szczepienia obowiązujący w danym kraju. Właściciel zwierzęcia jest obowiązany do przestrzegania zaleceń producenta obowiązujących w danym kraju. Czas ważności tej samej szczepionki może różnic się miedzy krajami. Zwierze musi być poddane szczepieniu uzupełniającemu najpóźniej w dniu upłynięcia ważności poprzedniej szczepionki, wtedy nie obowiązuje 21 dniowy okres oczekiwania na wjazd.

Spóźnione szczepienie uzupełniające

Jeśli zwierze zostało poddane szczepieniu uzupełniającemu po opływie czasu ważności poprzedniej szczepionki, szczepienie uzupełniające traktowane jest wtedy jako szczepienie podstawowe i obowiązuje 21 dniowy okres oczekiwania na wjazd.

PASZPORT

Zwierze musi posiadać paszport unijny dla zwierzęcia towarzyszącego, w którym lekarz weterynarii może dokonać wpisu wykonanych czynności (np szczepienie)

CLO

Zwierze może przekroczyć granice Szwecji w dowolnie wybranym przejściu granicznym, należy jednak pamiętać aby zgłosić się ze zwierzęciem w Red Point celem dokonania odprawy celno paszportowej zwierzęcia.

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najbardziej popularne pytania:

Ring
Hitta oss